Sporten in de buitenlucht onder begeleiding

Samen Vitaal Groningen

SAMEN VITAAL PROGRAMMA

Iedereen vitaal Groningen is in mei 2022 in samenwerking met Wij-team Corpus, Zuid Vooruit, Dignis en de gemeente Groningen samen vitaal Corpus gestart.

Binnen dit project hebben totaal 30 70+ers meegedaan aan een beweegprogramma waar gestart is met een fittest. Hierna zijn er wekelijks beweeglessen aangeboden. Maandelijks zijn er extra thema’s behandeld zoals: Valpreventie, voeding na je 70+, Mentale veerkracht, ergotherapie, Grip en Glans( Het GRIP&GLANS Programma richt zich op het versterken van de eigen regie (GRIP) en het welbevinden (GLANS) van mensen in de tweede levenshelft.)

Fittesten

Alle deelnemers starten met een fit-test. Hier worden testen gedaan voor 70+ers om te bepalen wat de fitheid is. Na afloop van het programma worden deze testen opnieuw gedaan om te kijken wat het resultaat is op groepsniveau.

Mentaal welbevinden

Mentale vragenlijst: Mijn positieve gezondheid wordt ingevuld en besproken met de deelnemers. Uitgevoerd door een leefstijlcoach.

Beweegprogramma

Wekelijk wordt er een beweegles van 1 uur aangeboden en gaan de deelnemers 30 minuten samen koffie drinken. Het sociale aspect van samen vitaal worden is erg belangrijk. De beweeglessen worden aangeboden door senioren sportleider Maarten Westerhuis van iedereen Vitaal Groningen.

Oosterparkwijk

Same vitaal Oosterparkwijk ,elke woensdag om 10:00u tot 11:30u “Bij van Houten”, Oliemuldersweg 47, Groningen.

Corpus den hoorn:

Samen vitaal Corpus, elke dinsdag om 1030u. Met uitzondering van de schoolvakanties.

Gezondheidsvoorlichtingen

Elke maand worden gezondheidsvoorlichtingen gegeven.

Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen.

Valpreventie, voeding na je 70+, Mentale veerkracht, ergotherapie, Grip en Glans( Het GRIP&GLANS Programma richt zich op het versterken van de eigen regie (GRIP) en het welbevinden (GLANS) van mensen in de tweede levenshelft.)

Hier heeft de groep inbreng in. Welke thema’s met betrekking tot je gezondheid bij de beweeggroep spelen worden behandeld.

Oosterparkwijk Start beweeglessen gepland maart 2023.